jarnhantering

Järnhantering. I en unik miljö får ni följa processen från Järnmalm till färigsmidd spik.

75.00 kr275.00 kr incl. VAT

Priser avser per person vid grupper om minst 10 personer.

Rensa
60 lagertotal
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , . Etikett: .

Produktbeskrivning

Hammaredes skogsmiljö är en kurs och turistanläggning som ligger på en historisk mark med anor från 1300-talet. Här lär vi oss hur man klarade hela den förhistoriska järnframställningsprocessen, alltifrån framtagning av myrmalm, framställning av träkol, järnproduktion och tillverkning av färdiga smidesprodukter.

Guidning:
Visning av anläggningen med tyngdpunkt på forntida järnframställning. Rundvandringen avslutas med demonstration av hur man gör upp eld på stenåldersvis (båge och drill) alt. Spiksmide. Tidsåtgång: 1 timma.

Eld på forntida vis:
Att göra eld på stenålders- (båge och drill) och järnåldersvis (stål och flinta). Demonstration därefter får besökarna prova de olika metoderna. Tidsåtgång: 1 timma.

Järn på forntida vis:
Järnframställning i blästerugn som det gick till i skogarna för 700 år sedan. Deltagarna deltar aktivt i alla processtegen, vedhuggning, rostning av myrmalm, reduktionen och primärsmide. Tidsåtgång: 4-5 timmar.