Föreläsningar. Ge oss förutsättningarna så ger vi er möjligheterna.

Beskrivning

MA120106354                                                                                                                                                                 Här kommer några förslag på föreläsningar, kontakta oss gärna för flera ämnen och upplägg. Vi har massor av kompetens och förslag.

Föreläsningar med någon av våra lokala duktiga föreläsare i friskvård.

Friskvård
Bakgrund
Organisation – Lönsamhet
Kroppsliga relationer
Livskvalité
Från risk till friskbeteende
Avspänning – Anspänning

Att förebygga arbetsrelaterade skador och stress
Bakgrund
Ergonomi
Helhet
Stress – Arbetsskador – Samband ?

Belasta dig frisk
Bakgrund – Forskning
Livsstils problem
Balans – Kroppskännedom
Vad krävs – Rörelse – Motion
Motivation

Attitydförändringar
Allt fler frågar efter metoder att förändra och utveckla nya och mer framgångsrika attityder i företaget och organisationer. Attityder är tankevanor som vi har format under en lång tid. Att förändra dessa är inte enkelt men naturligtvis fullt möjligt. Jag visar på hur man kan utveckla nya attityder och praktiska exempel. ”Attitude is everything”.

Konflikthantering
Konflikter på arbetsplatsen är oundvikliga. Vi har olika förutsättningar och beteenden då vi hamnar i en konfliktsituation. Jag visar på en helt ny metod – att på ett mer kreativt sätt lösa konflikter och problem för att sedan komma vidare. Metoden ger ofta tillfredsställande och effektivare lösningar.

Från jag-team till vi-team
Konsten att utveckla vi känslan och upptäcka styrkan i varandras olikheter. Framgångsrika företag har vi-kultur. Alla bidrar till teamets resultat och är villiga att kompromissa när det gäller personlig vinning. Alltför många företag består av jag-team istället för vi team.

Pris: Begär offert

 

Föreläsningar med Per & Per Ledarskap
Effektiv dialog och kommunikation
Du får lära dig enkla verktyg i upplevelsebaserade praktiska övningar för tydligare kommunikation och effektivare feedback.

Den hälsofrämjande organisationen
Vi lär dig vikten av att betona och lyfta fram det positiva i organisationen, som därmed förstärker det friska i organisationen och också underlättar arbetet att exempelvis minska sjukskrivningar.

Positiv konflikt syn
Vi lär ut färdigheter och verktyg för att skapa en arbetsgrupp som har förmågan att med öppet sinne uppskatta de kreativa olikheterna hos medarbetarna i det dagliga arbetet avseende samarbete, hanterandet av konflikter och umgänget i arbetsgruppen.

Den friska människan genom meditation
Vi lär dig vikten och förståelsen för hur rätt Meditationsform bringar ordning mellan dina tankar och din kroppsliga anspänning. Genom att pröva på ett urval av olika metoder inom Meditation kommer du att finna den Meditationsform som är bäst lämpad för dig, ert företag eller organisation och som ger levande arbetsplatser med kreativt tänkande människor fulla av energi och tillförsikt.

Intuitivt ledarskap
Du får insikter som underlättar skapandet av ditt Effektiva Team. Teamet som utvecklas och lär tillsammans av gjorda erfarenheter.

Lagutveckling
Syftet med lagbildning är att gruppen skall lära känna varandra och bli ett mer effektivt team. Tyngdpunkten i genomförandet ligger på hur gruppen jobbar tillsammans i frågor som delaktighet, samarbete, ledarskap, värderingar och beslutsfattande.
Pris: begär offert

Coachning/Rådgivning/Seminarier

Vi hjälper er att utveckla era affärer, bringa struktur på marknadsinsatsernaoch utveckla partnerskapen.
Marknadsutveckling, inköpsstrategi och utvecklande medarbetarskap. Med en kombination av inspirerande föredrag och workshops skapas vi-orienterad riktning i företagets arbetsprocesser.

Föreläsare: Tomas Mann

Pris: Begär offert.

 

Föreläsning/Utbildning i Organsisations och Affärsutveckling/Projektledning och Chefsutveckling.

Börja resan här! Utvecklingsprocesser inom.

Chef/Ledarskap
Projektledning
Medarbetarutveckling
Personlig utveckling

Kontakta oss så kontaktar Per er och skräddarsyr ett fantastiskt program just för er.

Föreläsare: Per Pallage

 

Föreläsning i Stresshantering/Mentalträning
Hitta kraften och motivationen såväl som i yrkeslivet som privat. Ni får en insikt i hur detta fungerar och passar både motionärer och elitidrottare samt gemene man i det privata elller i er arbetsmiljö. Kuser från 1 timme till långsiktiga lösningar.

Priser: Från 500:-/person eller begär offert.

Föreläsare : Peakyou