I denna “Privacy Policy” beskriver vi vilken typ av information som samlas in från den mobiltelefon/enhet som används när du spelar Mobilspelet “Uppdraget”, varför vi gör det, vem som får ta del av informationen och hur vi skyddar informationen. Vi ser kontinuerligt över vår Privacy Policy för att säkerställa att den uppfyller våra högt ställda krav på integritetsskydd och säkerhet. Eventuella förändringar i vår Privacy Policy publiceras här på denna länk.

Appen – Uppdraget
Vår app är ett interaktivt mobiltelefonspel där du med hjälp av din mobiltelefon/smartphone skall utföra olika uppdrag.

Skydd av dina uppgifter
Vi arbetar aktivt och förebyggande med att de uppgifter som insamlas skall skyddas och inte delas med någon annan, utan ditt godkännande. (Exempel då uppgifter kan delas är då det ligger i ert intresse att få ta del av insamlad data, då ert lag vill få tillgång till de bilder och de platser ni besökt under ett spel).

Insamling/lagring av personuppgifter och andra uppgifter
Appen samlar in in några personuppgifter.

Efter varje genomfört spel så raderar vi all information i såväl telefonen (om ni lånat den av oss) samt i vår databas.

Tillgång till funktioner i din enhet
För att alla funktioner i Appen ska fungera och för att kunna ge dig en så intressant och rolig upplevelse som möjligt behöver Appen ha tillgång till andra funktioner i din enhet. Vi kommer aldrig att använda din information till något annat än det som framgår i vår Privacy Policy och vi kommer aldrig att dela med oss av din information till någon annan, utan att du har gett ditt medgivande till det.

– Kamera och bilder
För att kunna spela olika delar av spelet krävs ibland tillgång för appen att öppna kameran och ta del av de bilder som fotograferas under själva tävlingen. För att du ska kunna ladda upp en bild som finns i ditt album eller ta en bild med kameran i din mobil behöver appen tillgång till din kamera och dina bilder. Vi kommer aldrig att använda andra bilder än just den eller de som du anger ska användas.

– Location
En del spel kräver att GPS funktionen aktiveras. Naturligtvis kommer vi aldrig använda den informationen till något annat än just för att kunna göra din upplevelse av så bra och så rolig som möjligt. Ingen annan användare får någonsin tillgång till informationen i din locator och kan alltså aldrig se var du befinner dig.